Reformerende Kerk Johannesburg

 

Die Reformerende Kerk - Johannesburg het gedurende September 1996 tot stand gekom om in die geestelike behoeftes van gay persone te voorsien wat hulle ontuis in hoofstroomkerke gevoel het. 

Ons bring aan God al die eer!

Die simboliek van ons embleem dui 'n oop kruis aan wat bevestig: "... hier is Christus alles en in almal." (Kollosense 3:11b). Die drie oop sirkels simboliseer: "Geloof" in pers, "Hoop" in blou, en "Liefde" - die grootste van die drie sirkels - in groen. Let daarop dat groen ook die kleur van die kruis is as simbool van God se onvoorwaardelike en onbaatsugtige liefdesdaad vir een en almal (vgl. Joh 3:16, asook Rom 8:38, 39).  

Soli Deo Gloria - Aan God al die eer!

Vriendskaptee - Lees meer...